Strona główna Top Budownictwo społeczne bez patologii- nowe rozwiązania

Budownictwo społeczne bez patologii- nowe rozwiązania

0

– Nieruchomości zbudowane dzięki publicznym środkom nie będą trafiać w ręce urzędników. Mogą z nich korzystać tylko osoby potrzebujące. W nowym projekcie przepisów wprowadzimy jasne kryteria przydziału takich mieszkań komunalnych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas konferencji prasowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i innych przepisach. Chodzi o zapewnienie zasad sprawiedliwości i zapobieganie patologiom związanym z korzystaniem z budownictwa społecznego.

– Ten nowy projekt to tzw. lex Wiśniewski. Od nazwiska prezydenta Opola, który niedawno przyznał sobie dwa mieszkania komunalne. Ich właścicielem jest gmina, a prezydent jest dobrze sytuowany i ma willę w mieście – stwierdził europoseł Patryk Jaki, biorący udział w konferencji.

Dodał, że podobna sytuacja była np. w Skarżysku Kamiennej, gdzie także urzędnik samorządowy skorzystał z takich preferencji.

Nowe przepisy, których projekt zostanie przekazany do wykazu prac rządu, oznaczają wsparcie dla osób niezamożnych. Będą też przeciwdziałać zjawiskom patologicznym i korupcjogennym.  Mieszkania komunalne będą wynajmowane taniej niż na wolnym rynku. W wyjątkowych sytuacjach mogą być też sprzedawane.

– Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadza jasne kryteria przydziału lokali mieszkalnych i możliwość nabycia prawa do nich przez osoby, których sytuacja materialna nie pozwala zaciągnąć kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Nie przysługują im też jednak lokale socjalne – powiedział wiceminister Marcin Warchoł.

Główne założenia nowych przepisów:

– Precyzyjne określenie katalogu osób, którym może zostać przyznany lokal.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe będą mogły przyznać mieszkanie osobom, które nie mają prawa do lokalu socjalnego, a ich warunki mieszkaniowe nie spełniają standardów takiego lokalu. To osoby w trudnych sytuacjach życiowych, które nie potrafią zaspokoić swych podstawowych potrzeb mieszkaniowych, w tym – uzyskać kredytu na zakup mieszkania.

– Zakaz działalności deweloperskiej przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Działalność deweloperska Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zostanie zakazana. Mają być one instytucjami non profit, działającymi w interesie osób wymagających wsparcia, a nie – dla zysku.

– Zakaz zawarcia umowy najmu z osobą o dobrej sytuacji materialnej.

Społeczne Inicjatywy nie będą zawierać umowy z osobami, które na mieszkanie stać. Zwłaszcza tymi pełniącymi funkcje publiczne w samorządach, m.in. członkami rad gminy i miasta, wójtami, burmistrzami, którzy takiego wsparcia nie wymagają.

– Wprowadzenie rygoru nieważności umowy najmu lokalu komunalnego z pełniącymi funkcje publiczne.

Nie będzie można zawrzeć umowy najmu lokalu komunalnego z naruszeniem przepisu wykluczającego z kręgu potencjalnych najemców osoby pełniące funkcje publiczne.

– Obowiązek oświadczenia przez najemcę lokalu o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania.

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie potencjalny najemca lokalu będzie musiał złożyć oświadczenie, iż nie ma tytułu prawnego do innego mieszkania, co wykluczałoby go z grona uprawnionych do lokalu komunalnego.

– Wprowadzenie rygoru nieważności umowy o najem zawartej z naruszeniem przepisów

Umowa zawarta wbrew przepisom wykluczającym z grona najemców osoby związane z samorządem na danym terenie będzie nieważna.

Na przyznanie lokalu komunalnego czeka w Polsce, według danych GUS, ok. 129 tysięcy gospodarstw domowych. Są wśród nich m.in. rodziny wielodzietne i samotne matki.

Poprzedni artykułDotacja podręcznikowa dla szkół
Następny artykułMSWiA: Nie ma zagrożenia radiacyjnego w Polsce