Strona główna Top Dotacja podręcznikowa dla szkół

Dotacja podręcznikowa dla szkół

0

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w 28 września zostały uruchomione środki finansowe przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do limitu wskazanego w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (III transza).

Pozostałe zgłoszone przez wojewodów środki na sfinansowanie tego zadania zostaną niezwłocznie uruchomione po przyjęciu ustawowych zmian zwiększających maksymalny limit środków na realizację zadania w 2022 r. (procedowane zmiany dostępne są w drukach sejmowych: 2323, 2424A).

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z konieczności przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (zgodnie z harmonogramem udzielania tej dotacji):

 1. w podręczniki i materiały edukacyjne – w przypadku klas III i VI;
 2. w materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III
  – wynosi po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne:
  1. w przypadku klasy IV – wynosi po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;
  2. w przypadku klasy V i VI – wynosi po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;
  3. w przypadku klasy VII i VIII – wynosi po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:

 1. w przypadku klas I-III – wynosi 50 zł na jednego ucznia;
 2. w przypadku klas IV-VIII – wynosi 25 zł na jednego ucznia.
Poprzedni artykułŚwiatowy Dzień Serca. Miej ♥ dla ♥
Następny artykułBudownictwo społeczne bez patologii- nowe rozwiązania