Strona główna Wiadomości Drogowcy gotowi do utrzymania dróg w nadchodzącym sezonie

Drogowcy gotowi do utrzymania dróg w nadchodzącym sezonie

0

Kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2500 pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 292 magazyny soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje ponad 17 800 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci.

Przewidujemy, że w sezonie zimowym 2021/2022 do zimowego utrzymania zużytych może zostać około:  

 • 500 tys. ton soli drogowej, 
 • 3,4 tys. ton chlorku wapnia, 
 • 31 tys. ton materiałów uszorstniających. 

Standardy utrzymania dróg

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2021/2022 będzie utrzymywana w okresie zimowym 
w następujących standardach: 

 • w standardzie I – około 5,1 tys. km 

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz. 

 • w standardzie II – około 11,2 tys. km  

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz. 

 • w standardzie III – około 2,1 tys. km 

Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach 
z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu. 

 • w standardzie V – około 2,8 tys. km 

Szczegóły dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg krajowych opisane są w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności takich jak zawieje i zamiecie śnieżne czy długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione. Co za tym idzie, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD. 

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych

W GDDKiA działają Punkty Informacji Drogowej, które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je ich użytkownikom oraz mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej drogi.gddkia.gov.pl. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111. 

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu. Dla potrzeb operacyjnych na sieci dróg krajowych zainstalowano ok. 1 100 kamer oraz ok. 550 stacji meteorologicznych. 

Z urządzeń tych pozyskiwane są następujące dane: 

 • podgląd na drogi krajowe, 
 • pomiar temperatury i wilgotności powietrza, 
 • pomiar temperatury nawierzchni, 
 • pomiar siły i kierunku wiatru. 

Kierowco – chcesz przejechać – przepuść

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę – bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

Podsumowanie zimy 2020/2021

Choć temperatury minionej zimy nie różniły się znacząco od średniej z ostatnich 30 lat (według danych IMiGW), to intensywne opady śniegu mogły dać się kierowcom we znaki. Zdarzały się doby, podczas których potrafiło spaść kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Znacznie ograniczona była też widoczność. Pod względem prac z zakresu zimowego utrzymania dróg, poprzedni sezon był jednym z najbardziej wymagających w ciągu ostatnich lat.

źr. GDDKiA

Poprzedni artykułNBP wypuszcza banknot 20 zł z Lechem Kaczyńskim
Następny artykułBramki Lewego, Milika i Krychowiaka. Szczęsny broni rzut karny [video]