Strona główna Bez kategorii Europa Karpat jednym głosem o potrzebach transportowych 

Europa Karpat jednym głosem o potrzebach transportowych 

0

35. edycja konferencji Europa Karpat, która odbywa się w lutym 2023 r. w Krasiczynie (woj. podkarpackie) przyniosła wspólne stanowisko uczestników, którzy apelują o zwiększenie wysiłków finansowych umożliwiających realizację wszystkich kluczowych dla rozwoju i bezpieczeństwa Unii Europejskiej projektów wzdłuż jej wschodniej granicy.

We wspólnym stanowisku czytamy, że kraje Europy Środkowej z uznaniem odnotowują, że do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T został wpisany nowy korytarz: Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. Stanowi on kręgosłup transportowy Inicjatywy Trójmorza, którego główną osią jest Via Carpatia.

Po drugie wskazuje się, że społeczność Europy Karpat wnioskuje o zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania dla realizacji kluczowych dla Europy Środkowej inwestycji. Wymienia się przy tym: w tym dla:

A. szlak Via Carpatia i jego kolejowy wymiar Rail Carpatia, biegnących wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej,

B. projekty o istotnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa obywateli oraz mobilności wojskowej na wschodniej flance NATO,

C. inicjatywy transgraniczne wpisujące się w założenia Korytarzy Solidarności łączących Ukrainę z Unią Europejską, czyli rozwoju jak największej liczby połączeń transportowych wiążących Ukrainę z regionem Karpat.

Ponadto uczestnicy konferencji oczekują intensyfikacji działań na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym, zmierzających do sprawnej realizacji inwestycji transportowych stanowiących fundament dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Muszą one polegać na efektywnym oferowaniu i pozyskiwaniu funduszy międzynarodowych na ich budowę. Dodaje się, że jest to tylko w interesie państw regionu Europy Karpat, ale całej społeczności międzynarodowej.

Stanowisko przyjęto przez aklamację.

źr. MI

Poprzedni artykułMija rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Orędzie Prezydenta RP do Rodaków
Następny artykuł2 mln e-PITów. Pierwsze zwroty podatku na kontach