Strona główna Top Kredyty znów w górę. Zaskakująco niska podwyżka

Kredyty znów w górę. Zaskakująco niska podwyżka

0

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła dziś po raz kolejny stopy procentowe. To dziesiąta podwyżka od października ubiegłego roku. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych

Uchwała RPP zacznie obowiązywać od 8 lipca. Poziom stóp procentowych po czwartkowej decyzji:
– stopa referencyjna 6,50 procent w skali rocznej;

– stopa lombardowa 7,00 procent w skali rocznej;

– stopa depozytowa 6,00 procent w skali rocznej;

– stopa redyskonta weksli 6,55 procent w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 6,60 procent w skali rocznej.

„Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych” – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP.

W Polsce dostępne dane miesięczne wskazują, że koniunktura w II kw. br. pozostawała korzystna, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniżyła się. Towarzyszy temu rekordowo niska stopa bezrobocia oraz wyraźny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a perspektywy koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obarczone są znaczną niepewnością”

Poprzedni artykułBezrobocie w Polsce. Rząd podał najnowsze dane
Następny artykułPolacy ze specjalnym statusem na Ukrainie. Jest ustawa Zelenskiego