Strona główna Top Oni dostaną wsparcie finansowe po śmierci członka rodziny

Oni dostaną wsparcie finansowe po śmierci członka rodziny

0

Rząd wprowadzi świadczenie pieniężne dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Nowe rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy poświęcili swoje życie ratując życie, zdrowie i mienie innych.

Najważniejsze rozwiązania

 • Wprowadzone zostanie nowe świadczenie pieniężne, które będzie przysługiwać uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z:
  – wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz albo żołnierz zawodowy m.in. podejmował  interwencje w celu ochrony osób, mienia, przywrócenia porządku prawnego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;
  – podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia;
  – pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo
  • w strefie konfliktu zbrojnego.
 • Świadczenie będzie mógł pobierać małżonek, dzieci poniżej 18. roku życia lub uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także bez względu na wiek, gdy do 18. roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz rodzice.
 • Świadczenie przysługiwać będzie małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego, a każdemu innemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia.
 • Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Nowymi przepisami objęci zostaną również  ratownicy górscy, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego, w warunkach  zagrażających życiu i zdrowiu.

Zaproponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poprzedni artykułWięcej dni urlopu. Rząd przyjął nowelę Kodeksu Pracy
Następny artykułRuszyły Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej. Polska uległa Francji