Strona główna Top Ruszył próbny egzamin maturalny w formule 2023

Ruszył próbny egzamin maturalny w formule 2023

0

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny zgodnie z poniższym harmonogramem: 
poniedziałek, 12 grudnia  

 • godz. 9:00 – język polski – pp

wtorek, 13 grudnia  

 • godz. 9:00 – język angielski – pp
 • godz. 14 – język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp

środa, 14 grudnia 

 • godz. 9:00 – matematyka – pp
 • godz. 14:00 – filozofia – pr, historia muzyki – pr, język kaszubski – pr, język łaciński i kultura antyczna – pr, język łemkowski – pr, języki mniejszości narodowych – pp

czwartek, 15 grudnia 

 • godz. 9:00 – język polski – pr
 • godz. 14:00 język francuski – pr, język francuski – dj, język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

piątek, 16 grudnia

 • godz. 9:00 – język angielski – pr, język angielski – dj
 • godz. 14:00 – fizyka – pr, historia sztuki – pr, wiedza o społeczeństwie – pr

poniedziałek, 19 grudnia 

 • godz. 9:00 – matematyka – pr
 • godz. 14:00 – geografia – pr, język hiszpański – pr, język hiszpański – dj, języki mniejszości narodowych – pr

wtorek, 20 grudnia 

 • godz. 9:00 – biologia – pr
 • godz. 14:00 – informatyka – pr, język rosyjski – pr, język rosyjski – dj, język włoski – pr, język włoski – dj

środa, 21 grudnia 

 • godz. 9:00 – chemia – pr
 • godz. 14:00 – historia – pr

pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny

Informacje o egzaminie próbnym 

Egzamin jest przeprowadzany w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji.

Materiały egzaminacyjne 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, nagrania dźwiękowe do egzaminu z historii muzyki oraz dane do egzaminu z informatyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 oraz 14:00 (zgodnie z harmonogramem), aby umożliwić udziału w badaniu diagnostycznym absolwentom oraz uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Poprzedni artykułNie żyje Mirosław Hermaszewski
Następny artykułCzy wraz ze śniegiem posypią się mandaty? Sprawdź, ile może kosztować nienależycie przygotowane do jazdy auto w czasie zimy