Strona główna Polityka Sejm przyjął kolejne ułatwienia w zatrudnianiu imigrantów

Sejm przyjął kolejne ułatwienia w zatrudnianiu imigrantów

0
fot. archiwalna

Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki zmianom łatwiejsze będzie zatrudnienie migrantów zarobkowych ze wschodu.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Mają ułatwić zatrudnianie w Polsce migrantów zarobkowych ze wschodu. Praca na tzw. oświadczeniu dla osób ze Wschodu będzie teraz możliwa przez 24 miesiące, a nie przez 6 jak do tej pory.

Przyjęcie tych zmian spotkało się z krytyką m.in. Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który zarzucił rządowi prowadzenie najbardziej proimigranckiej polityki w historii III RP.

Głos w sprawie zabrała również Młodzież Wszechpolska, która uważa, że przyjęcie taniej siły roboczej ze wschodu oznaczać będzie wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń polskich pracowników:

Główne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczą:

  • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Praca na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy. Dotyczyć będzie tak jak teraz obywateli 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Nie będzie już 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego”, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. Wprowadzone zmiany zmniejszą obciążenia po stronie pracodawców i urzędów a także przyczynią się do zmniejszenia występujących dziś powszechnie braków kadrowych.

Wprowadzono również uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia, co ma zapewnić większą ochronę polskiego rynku pracy.

Wprowadzono też ułatwienie dla pracodawców polegające na wydłużeniu do 7 dni  okresu na poinformowanie  powiatowy urząd pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca.

  • Możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł w drodze rozporządzenia określić listę podmiotów prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Wnioski o udzielenie zezwoleń związanych pracą u  przedsiębiorców prowadzących taką działalność byłyby rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Główne zmiany w ustawie o cudzoziemcach dotyczą usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy  i pracę oraz wiz.

Poprzedni artykułPiotr Zelt atakuje Straż Graniczną. Policja zrywa z nim współpracę
Następny artykułMałgorzata Kożuchowska podziękowała straży granicznej za ochronę granic