Strona główna Kobieta Studniówki 2022- czy się odbędą? Są wytyczne MEiN, MZ i GIS

Studniówki 2022- czy się odbędą? Są wytyczne MEiN, MZ i GIS

0

Początkiem nowego roku rozpoczyna się odliczanie do matur 2022. Tradycyjnie w styczniu i lutym w szkołach średnich, ostatnie klasy przygotowujące się do egzaminu dojrzałości biorą udział w balach studniówkowych, które rozpoczynają odliczanie symbolicznych stu dni do matury.

Tegoroczne studniówki stoją pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, w 2021 roku bale studniówkowe nie odbyły się przez szalejącą pandemię koronawirusa. W nowym roku rząd, resort zdrowia i Sanepid przygotowały wytyczne dotyczące organizacji studniówek.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Dotyczą one wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Wskazują na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Rozporządzenie zakłada, że uroczystości nie mogą się odbyć w budynku szkoły, jeśli – z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej – zajęcia odbywają się trybie zdalnym lub hybrydowym.

Studniówka w szkole wytyczne

 1. Rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy.
 2. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).
 3. Należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
 4. Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.
 5. Szkoła dysponuje pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami, którą w razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Studniówka w lokalu gastronomicznym lub innym

 1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 1. Informują gości i obsługę, że w studniówce nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, przejawiające objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 2. Pozyskują informację o liczbie uczestników studniówki.
 3. Informują gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad obowiązujących w miejscu studniówki.
 4. Pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki.
 5. Podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb sanitarnych.
 6. Podmiot monitoruje przestrzeganie procedur oraz wytycznych przez pracowników i uczestników studniówki.
 7. Organizator traktuje uczestnika studniówki (ucznia, osobę towarzyszącą, nauczyciela, rodzica ucznia) – o ile nie otrzymał informacji (zaświadczenia zaszczepienia lub wyzdrowienia, w tym od rodzica ucznia niepełnoletniego) – jako niezaszczepionego i uwzględnia go w organizacji studniówki jako osobę, na którą nałożono limity. Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu organizatorowi uroczystości.
Poprzedni artykułDni wolne od pracy w 2022 roku. Kiedy wziąć urlop?
Następny artykułMbappe piłkarzem roku podczas gali w Dubaju. Lewandowski doceniony przez kibiców