Strona główna Historia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Historia i tradycje święta Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Historia i tradycje święta Bożego Ciała

0
Źr. Screenshot z kanału YT Caeremoniale Romanum

Kiedy i dlaczego powstało Święto?

Święto ustanowiono podczas czwartego Soboru Laterańskiego w 1215 r., dla promowania większej świadomości wierzących na temat obecności Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Początkowo przypadało w Wielki Czwartek, jednak dla czytelności znaków, aby w czasie przygotowań bardziej skoncentrować się na Męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa, radosne procesje eucharystyczne przeniesiono na czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

Na cały Kościół Powszechny rozciągnął je papież Urban IV w 1264 r. Zyskało na popularności dzięki cudowi eucharystycznemu, który przydarzył się podczas Mszy św. w Bolsenie we Włoszech w 1263 r. Pewien kapłan wątpił, czy konsekrowana Hostia jest rzeczywiście Ciałem Jezusa. W czasie sprawowania Eucharystii dostrzegł jak Hostia zmieniła się w ciało, z którego sączyła się krew na korporał i ołtarz. Korporał ten do dziś jest przechowywany w relikwiarzu w katedrze w Orvieto.

Jak obchodzi się je na świecie?

Uroczystość obchodzona jest, co oczywiste, wszędzie tam gdzie żyją i modlą się katolicy. Jednak na formę święta mają wpływ różne kultury i tradycje. W Hiszpanii i w krajach Ameryki Południowej jest połączone z fiestą, wyraźnie widać radość nie tylko wspólnot parafialnych, ale całych miast. Zwyczajem niektórych państw jest obsypywanie kwiatami monstrancji, a potem zabieranie płatków do domu na znak błogosławieństwa.

W USA obchody trwające 3 dni są okazją do zamanifestowania nie tylko swojej wiary ale i narodowości pochodzenia. W zależności od regionu przeplatają się tradycje katolików z Irlandii, Meksyku, Włoch i Polski.

Znakiem rozpoznawczym tego święta w Niemczech są kwietne dywany, czyli Blumenteppiche. Ułożenie ich na trasie procesji często zajmuje około tygodnia.

Zwyczaje w Polsce

W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało celebrowano w 1320 r. Biskup krakowski Nankier wprowadził je jako regionalne święto. Do ogólnego obrządku w całej Polsce zostało uznane dopiero jeden wiek później. Tradycja ta była niezwykle ważna dla Polaków w okresie zaborów – wówczas to była pretekstem do manifestowania tożsamości narodowej.

Boże Ciało w Polsce jest dniem wolnym od pracy. Po uroczystej Mszy św. wierni uczestniczą w procesji z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. PRzy każdym z nich odczytywana lub odśpiewywany jest fragment Ewangelii, w których Jezus tłumaczy znaczenie Eucharystii. Po modlitwach i błogosławieństwie wierni udają się dalej. Przed kapłanem niosącym monstrancję, idzie asysta liturgiczna oraz dziewczynki sypiące kwiaty i chłopcy dzwoniący dzwonkami. Często nad Najświętszym Sakramentem niesiony jest baldachim, za który odpowiedzialni są np. strażacy czy żołnierze.

W ubiegłym roku na ciekawym profilu twitterowym „Dom Sztuki Ludowej” pojawiła się informacja o tradycyjnej procesji kurpiowskiej sprzed II Wojny Światowej.

Poprzedni artykułWatykan informuje o stanie Papieża po operacji
Następny artykułUrsynów: Wjechał w procesję. Kilka osób rannych