Strona główna Biznes Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

0
Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Wraz z nowym rokiem zmienia się nie tylko cyfra w kalendarzu ale także wysokość składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W 2022 roku będą one wyższe, porównując z rokiem mijającym.  Powodów tego jest kilka – wzrost płac w gospodarce, a więc wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz zmiany wprowadzone w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. Jednak wzrostowi ulegnie nie tylko składka zdrowotna, ale także wszystkie pozostałe. Sprawdźmy, o ile więcej będzie musiał wydać przedsiębiorca  na ten cel w przyszłym roku.

Wyższe składki ZUS w 2022 roku

Wysokość składek ZUS na stałe powiązana jest z wysokością przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia i podstawa ich wyliczenia wynosi 60% tej kwoty. Z racji tego, iż w 2022 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie wzrośnie z 5 259 zł na 5 922 zł, a więc aż o 663 zł, znacznej zmianie ulegnie także wysokość składek na poczet ZUS. Łatwo można więc obliczyć, że podstawa wymiaru składek wynosić będzie 3 553,20 zł.

Ile wyniosą nowe składki ZUS w 2022 roku?

Wiedząc zatem, jaka będzie podstawa wymiaru składek oraz biorąc pod uwagę fakt, iż poszczególne składki społeczne obliczane są według ustawowych stóp procentowych, możemy obliczyć także wysokość poszczególnych z nich. I tak:

  • minimalna składka emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 693,58 zł (wzrost o 77,65 zł);
  • minimalna składka rentowa (8% podstawy) wyniesie 284,26 zł (wzrost o 31,83 zł);
  • minimalna składka wypadkowa (1,67% podstawy) wyniesie 59,34 zł (wzrost o 6,64 zł);
  • minimalna składka chorobowa (2,45% podstawy) wyniesie 87,05 zł (wzrost o 9,74 zł);
  • minimalna składka FP i FS (2,45% podstawy) wyniesie 87,05 zł (wzrost o 9,74 zł).

Sumując poszczególne pozycje, minimalna składka społeczna ZUS w 2022 roku wyniesie łącznie:

– dla przedsiębiorców płacących tzw. pełny ZUS (z ubezpieczeniem chorobowym i składkami na FP i FS) – 1 211,28 zł (wzrost o 135,60 zł);

– dla przedsiębiorców płacących tzw. preferencyjny ZUS (z ubezpieczeniem chorobowym) – 285,71 zł (wzrost o 19,93 zł).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku

Powyżej wymieniliśmy jedynie poszczególne składki wchodzące w skład ubezpieczenia społecznego ZUS, natomiast każdy przedsiębiorca opłaca także składkę zdrowotną. W 2021 roku wyliczana ona była w sposób ryczałtowy, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, wynosząc 381,81 zł. Od 1 lutego 2022 roku wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależne będzie od formy opodatkowania oraz poziomu osiąganego dochodu danego podmiotu, dlatego nie jest możliwe podanie jej dokładnej wartości, gdyż będzie ona wyliczana indywidualnie, biorąc pod uwagę oba wymienione wyżej parametry. Wiemy jednak, iż nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie wynosić co najmniej 270,90 zł.

Wysokość składek ZUS w ramach tzw. Małego ZUS Plus

Mały ZUS Plus to opcja dedykowana wyłącznie małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na niewielką skalę- dla przedsiębiorców wpisanych do CEiDG oraz których dochód z prowadzonej działalności za poprzedni rok nie przekroczył 120 000 zł. Ponadto dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne, zaś składka zdrowotna pozostaje w normalnej wysokości. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne zależna jest od wysokości osiągniętego w roku poprzednim dochodu z prowadzonej działalności. W roku 2022 wysokość składek na ubezpieczenie społeczne obliczane będzie więc indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy korzystającego z tej preferencji i wynosić będzie pomiędzy 285,71 zł a 1 211,28 zł. Co ważne, z przywileju tego będzie można korzystać jedynie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. 

Każdy przedsiębiorca musi więc liczyć się ze wzrostem wysokości składek, zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, który nastąpi w 2022 roku. Zmian tych nie da się ominąć, dlatego pozostaje jedynie jak najszybciej się do nich przyzwyczaić. Tym bardziej, że z roku na rok mamy do czynienia z mniej lub bardziej zwiększone prognozowane przeciętne wynagrodzenia, dlatego wzrost składek także nie jest żadną nowością- prócz składki zdrowotnej, która w przyszłym roku wyliczana będzie na innych zasadach.

źródło: https://optymalni.rzeszow.pl/wyzsze-skladki-zus-w-2022-r/

Poprzedni artykułMamy szczyt IV fali Covid-19. Rząd już straszy kolejną
Następny artykułWarchoł za amantadyną. Odpowiada mu Niedzielski